Rabu, 27 April 2016

Aczkolwiek głazy sztachetki te pochodzą z różnych epok oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak że nieraz mało fachowym ślepiem z trudem je odróżnić.

Aczkolwiek głazy sztachety te pochodzą z różnych epok i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak iż nieraz mało fachowym ślepiem trudno je rozróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym kolorystykom, łatwej obróbce i stosunkowo atrakcyjnej odpłatności. Występują w wielu terenach Polski – piaskowiec najłatwiej odszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach i Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i również w Górach Świętokrzyskich. Ów artykuł ogrodzeniowy wydobywa się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym drobi albo wstępnie obrabia, układa na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką a następnie posyła do miejsca budowy ogrodzenia plastykowe z Czarnkowa na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek. Wykorzystywany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak scalony lepiszczem piach, którego ziarna nie przewyższają 2mm średnicy. Podczas gdy spoiwem jest np. krzemionka, określamy go krzemionkowym (kwarcyt), gdy związki wapnia -wapnistym. Nie licząc substancji zlepiających występują tam też różne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim zmienia się kolor skał na ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa, przybierają one wtedy rozmaite kolory czerwieni, brązu i zieleni. W przyrodzie ułożone są w warstwy o wielorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak pokaźnych złóż kroi się najogromniejsze bloki, wykorzystywane później np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte bloki skalne wolno też ciąć na sześciany o równych konturach, używane później w budownictwie (również na ogrodzenia). Wolno też je rozdzielać przy asyście specjalistycznych klinów i dłut na małe, nietypowych kształtów kawałeczki. Służą do układania nawierzchni ścieżek a także budowy murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztachetki PCV używa się także wapienie - skały osadowe, powstałe z zebranych na dnie mórz a także jezior pozostałości organizmów żywych, najczęściej muszli małż oraz ślimaków.

Przeważnie są bardziej miękkie aniżeli piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, ale również mniej trwałe. Wapienie pochodzące z archaicznych er geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować zachwalane na ogrodzenie z PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowa. Nadają się jednakże po największej części do wykorzystywania w środku budynku, bowiem poddawane działaniu warunków atmosferycznych błyskawicznie matowieją. Wapienie wolno wykorzystać do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki i dojazdy, do aranżacji ogrodów skalnych. Na Lubelszczyźnie stosuje się je także do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej przydają się piaskowce krzemionkowe, ponieważ są odporniejsze na szlifowanie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od kształtu ogrodu oraz własnych upodobań kształt kamiennych tafli może być różnorodny – od łamanych, niesymetrycznych, aż po prosto przyciętych prostokątów ewentualnie kwadratów. Murki oraz ogrodzenia PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachet tworzy się z głazów różnego konturu, złożonych na kamiennym względnie betonowym fundamencie. Jeśli płot powstaje z kafli o niesymetrycznych konturach, należy je właściwie dobierać tzn. tak, ażeby kształt każdego następnego łączył się z uprzednim. Żeby takie ogrodzenie było solidne jego grubość powinna równać się 50-70 cm. Większe dziury w środku można wypełniać zaprawą cementową a także gruzem. Ogrodzenie plastykowe z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły bądź pustaków. Piaskowce a także wapienie możemy wykorzystać też do budowy schodów, kominków ogrodowych i innych komponentów tzw. małej architektury. Piaskowce użytkowane do budowy ogrodzenia Poznań należą do głazów mało odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca a także niskich temperatur szybko niszczeją a także nabierają brzydkiego koloru. Łatwo przerastają także mchem i glonami. Można to powstrzymać pokrywając pokrywę ogrodzenia Poznań czy też rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie usiłujmy skrobać zanieczyszczeń z powierzchni ogrodzenia Poznań szorstkimi urządzeniami np. drucianą szczotką, albowiem na kamieniu mogą zostać ostre rysy. Wyspecjalizowane jednostki sprzątają kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości mechanicznego czyszczenia ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeśli jednak reflektujemy, żeby głazy na ogrodzeniu błyskawicznie wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar