Rabu, 25 Mei 2016

Budowa plotki PCV na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na to oraz informowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne wypadki.

Budowa plotki PCV na plot i furtkę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu gminie nie licząc szczególnych przypadków.

Plot z plastiku na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie przekraczające wysokości 2,2 m umieszczane miedzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balaski plastikowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia winno określać rodzaj ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego montażu oraz planowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się doczepić deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych i o ile jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy plot z plastiku na plot i bramkę sztachetowa zadane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę płotu można zacząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy projektowane sztachety z plastiku na plot i furtę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji kiedy planowane ploty z PCV na plot i bramkę ze sztachetmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar